Biti odgovoran prema sebi i drugima je odluka savjesnog čovjeka. Kako u porodici, tako i na saobraćajnici. Zato svaki odgovoran vozač bira osiguranje za sebe i svoje vozilo.

OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI VOZILA

Zakon kaže da je svaki vlasnik ili korisnik motornog vozila obavezan ugovoriti osiguranje od automobilske odgovornosti. Ali, osigurati se od odgovornosti za štetu učinjenu trećim licima nije samo naša građanska obaveza.

Uslovi za obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima - RS

Osigurati sebe, ali i druge u saobraćaju je i naša moralna obaveza. Naše osiguranje od automobilske odgovornosti pokriva kako materijalne, tako i nematerijalne štete koje vlasnik ili korisnik motornog vozila prouzrokuje trećim licima.

Uslovi za obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima - FBiH

Iznos osigurane sume po osiguranom slučaju iznosi:
 • U slučaju fizičke povrede lica (nematerijalna šteta) – 1.000.000,00 KM
 • U slučaju štete na imovini (materijalna šteta) – 350.000,00 KM

Međunarodna zelena karta osiguranja
 • Za putovanje osiguranika motornim vozilima u zemlje članice sistema međunarodne zelene karte, u kojima registarska oznaka nije dokaz o postojanju osiguranja od automobilske odgovornosti, izdaje se međunarodna zelena karta kao dokaz o postojanju osiguranja. Međunarodna zelena karta izdaje se za vozila registrovana u BiH.

Granično osiguranje
 • Granično osiguranje je osiguranje koje zaključuju vlasnici (strani državljani), odnosno korisnici motornih vozila koji ulaze u BiH, a nemaju valjanu potvrdu o osiguranju (zelenu kartu), kao i naši osiguranici koji ulaze u strane države, a nemaju validnu zelenu kartu.

KASKO OSIGURANJE

Za jedne, vožnja je strast, za druge prijeka potreba brzog života, a za treće sastavni dio posla. Za sve nas, motorna vozila su mnogo više od motora. Kasko osiguranje je način da svoja motorna vozila obezbijedite od nemilice vrelog asfalta i užurbanog saobraćaja.
Bilo da se odlučite za potpuno ili djelimično kasko osiguranje, možete biti sigurni da je nama svaka vrsta motornog vozila, ali i svaki njegov dio jednako vrijedan pružanja brižne ruke sigurnosti.

Predmet kasko osiguranja su sve vrste motornih vozila, priključnih, radnih i šinskih vozila te njihovi sastavni dijelovi.

Sastavnim dijelovima vozila smatraju se:
 • Alat, pribor i rezervni dijelovi standardno isporučeni za navedeni tip vozila
 • Radio-aparat koji je ugrađen u vozilo od strane proizvođača vozila
 • Uređaj za obezbjeđenje od krađe, aparat za gašenje požara, sigurnosni trougao, sigurnosni pojasevi, tahograf, ruda za vuču, oprema za pružanje prve pomoći, rezervne sijalice, dodatna spoljnja i unutrašnja ogledala, halogena svjetla, maglenke, grijač zadnjeg stakla, brisač zadnjeg stakla, nasloni za glavu i lanci za snijeg

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti:
 • Alat, dodatna oprema, priključni uređaji, pribor i rezervni dijelovi koji se ne smatraju sastavnim dijelovima vozila
 • Radio-aparat, gramofon, kasetofon, televizor, mobilni i radio stanica koji nisu ugrađeni u vozilo od strane proizvođača
 • Reklamni natpis u vozilu ili na vozilu

Osiguranjem nisu obuhvaćene štete koje nastanu za vrijeme dok je stvar prostorno odvojena od vozila.

POTPUNO KASKO OSIGURANJE

Saobraćajna nezgoda nije zgodna. Na sreću, postoji zgodan način da utičete na njene posljedice. Potpuno kasko osiguranje podrazumijeva da preuzimamo odgovornost za nadoknađivanje štete prouzrokovane uništenjem, oštećenjem ili nestankom osiguranog vozila, ali i alata, pribora te rezervnih dijelova koji su osigurani.
Jednako nezgodni su i događaji nastali dejstvom mehaničke sile, a nezavisno od naše volje. Nažalost, ništa zgodnije nije ni iznenadno termičko ili hemijsko djelovanje spolja. Na sreću, potpuno kasko osiguranje pokriva i oštećenja te uništenja prouzrokovana nezgodnim silama prirode.

Osnovni osigurani rizici:
 • Požar i udar groma
 • Eksplozija (osim eksplozije od nuklearne energije)
 • Oluja
 • Grad (tuča)
 • Pad vazdušnih letjelica svih vrsta
 • Manifestacije i demonstracije
 • Poplava, bujica i visoka voda
 • Snježna lavina
 • Zemljotres (ako je zakonom države obavezno uključivanje zemljotresa u osiguranje)
 • Zlonamjerni postupci ili obijest trećih lica
 • Oštećenje tapacirunga u osiguranom vozilu, prouzrokovano prilikom pružanja pomoći licima koja su povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi ili na neki drugi način
 • Namjerno prouzrokovanje štete u cilju sprečavanja veće štete na osiguranom vozilu

Osiguranjem nisu obuhvaćeni:
 • Štete od plavljenja vode izlivene iz kanalizacione mreže (osim ako je do izlivanja došlo uslijed poplave ili bujice)
 • Štete na vozilu dok se nalazi na prostoru između potoka, odnosno rijeke i nasipa (osim ako se posebno ugovori)
 • Štete na vozilu dok se nalazi u živom ili suvom koritu potoka ili rijeke (osim ako se posebno ugovori)
 • Štete na dijelovima vozila nastale uslijed stavljanja vozila u pogon prije detaljnog pregleda, a po ostvarivanju rizika od poplave

DJELIMIČNO KASKO OSIGURANJE

Bilo da osigurate putničko, teretno ili autobusno vozilo, možete biti sigurni da je naše djelimično kasko osiguranje krojeno po vašim potrebama. Budućnost puta vašeg motornog vozila je u vašim rukama.

Izaberite rutu po svojoj mjeri:

 • Kombinacija A – Osiguranje od požara i prirodnih sila
 • Kombinacija B – Osiguranje stakala, ogledala, farova i migavaca
 • Kombinacija C – Osiguranje stakala, farova i migavaca
 • Kombinacija D – Osiguranje troškova vuče (prevoza putničkog automobila do mjesta prebivališta ili sjedišta osiguranika ako vozilo nije u voznom stanju zbog saobraćajne nezgode ili kvara) i troškova prevoza vozača i putnika koji su se vozili predmetnim putničkim automobilom, prevoznim sredstvom u javnom saobraćaju do mjesta prebivališta, a najviše prema broju registrovanih mjesta

Svaki čovjek traži oslonac.
Jak kao stijena i postojan kao planina.

Atos, sigurnost za sva vremena.

MREŽA FILIJALA I POSLOVNICA

Da bismo naše usluge pružali što kvalitetnije i brže, otvorili smo filijale u Bijeljini, Banjoj Luci, Brčkom, Doboju, Prijedoru, Trebinju, Zvorniku, Sarajevu i na Palama.

DIREKCIJA BIJELJINA

055 232 100
Filipa Višnjića 211
info@atososiguranje.com

FILIJALA BANJA LUKA
051 215 770
051 215 788
Srpska 99
FILIJALA BRČKO
049 213 560
049 213 560
Uzunovića 2A
FILIJALA DOBOJ
053 202 340
053 202 341
Kneza Miloša 36G
FILIJALA PALE
057 226 257
057 226 257
Milana Simovića 8
FILIJALA SARAJEVO
033 713 985
033 713 986
Put života 12
FILIJALA PRIJEDOR
052 240 811
052 240 811
Zanatska bb
FILIJALA TREBINJE
059 220 103
059 260 376
Cara Lazara 6
FILIJALA ZVORNIK
056 211 737
056 211 737
Svetog Save bb