Ruka sudbine je nepredvidljiva. Teško je znati kad i gdje će odlučiti da se umiješa u naše živote. Ali, možete znati da gdjegod vas put odnese, postoji način da utičete na posljedice nezgodne ruke sudbine.

OSIGURANJE NEZGODE

Ubrzan tempo života nas često primora da prepustimo stvari slučaju te zaboravimo da mislimo na sopstvenu, ali i sigurnost najbližih. Dok jurimo, život se dešava.
Nesrećni slučajevi se ne mogu predvidjeti, a ni spriječiti, ali oslonite li se na nas, budite sigurni da se posljedice mogu ublažiti. Osigurati se od nezgode na vrijeme znači uvijek misliti na sebe i svoje najmilije.

Osiguranjem su obuhvaćeni:
 • Lica do 75 godina života
 • Lica starija od 75 godina mogu biti osigurana uz posebne ili dopunske uslove

Nesrećnim slučajem smatra se:
 • Svaki iznenadni događaj, nezavisan od volje osiguranika, koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušeno zdravlje koje zahtijeva ljekarsku pomoć
 • Gaženje
 • Sudar
 • Udar nekog predmeta ili o neki predmet
 • Udar električne energije ili groma
 • Pad, okliznuće ili survavanje
 • Ranjavanje oružjem, eksplozivnim materijalima ili nekim drugim predmetima
 • Ubadanje nekim predmetom
 • Udar ili ujed neke životinje
 • Trovanje
 • Infekcije
 • Davljenje
 • Opekotine

PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Daleko od kuće, svakom čovjeku je potrebna sigurnost da mu ništa neće poremetiti povratak u rodnu zemlju. Bilo da ste turistički ili poslovno u zemljama inostranstva, želimo da budete zaštićeni od štete zdravstvene nedaće.
Zato, putnim zdravstvenim osiguranjem obezbijeđujemo pokriće za neposrednu medicinsku pomoć, kao posljedicu bolesti ili pretrpljenog nesrećnog slučaja, te neophodni transport kući.

Tretman uključuje sljedeće:
 • Vanbolnički tretman
 • Lijekovi i zavoji propisani od ljekara
 • Medicinska sredstva koja su neophodna kao dio tretmana za slomljene djelove tijela ili povrede (gips, zavoji) i pomoćna sredstva pri hodanju propisana od ljekara
 • Radioterapija, terapija toplotom ili fototerapija i drugi takvi tretmani propisani od ljekara
 • Dijagnoze pomoću X-zraka
 • Troškovi transporta smatrani kao hitna pomoć do najbliže bolnice ili do najbližeg raspoloživog ljekara
 • Troškovi upućivanja u specijalizovane klinike ako je to medicinski neophodno i propisano od ljekara
 • Operacije (uključujući operaciju i troškove vezane za nju)
 • Stomatološki tretman (samo za olakšavanje akutnih zubobolja i to do 150 KM)

Osiguravač nije obavezan da plati naknadu:
 • Za hronične bolesti i posljedice takvih bolesti koje egzistiraju ili su poznate u vrijeme traženja i/ili u početku osiguranja čak ako nisu bile tretirane ili za bolesti tretirane u zadnjih 6 mjeseci prije početka osiguranja, uključujući i njihove posljedice, osim ukoliko medicinska pomoć zatražena u inostranstvu ne uključuje nepredviđene hitne mjere za spašavanje života osigurane osobe ili mjere isključivo preduzete za olakšavanje aktuelnih bolova (ista ograničenja koja se tiču naknada se primjenjuju na posljedice nesrećnih slučajeva)
 • Za troškove koji prelaze razumne i uobičajene troškove (troškovi za medicinsku njegu koja će biti smatrana razumnom i uobičajenom u mjeri koja ne prelazi opšti nivo troškova)
 • Za bolesti ili nesrećne slučajeve koji su rezultat ratova ili sličnih događaja ili aktivnog učešća u neredima
 • Za bilo kakvu nesposobnost uzrokovanu namjernom samopovredom, samoubistvom i pokušajem samoubistva (bez obzira da li je zločinačko ili ne)
 • Za sportske rizike koji uključuju trening ili učešće u takmičenjima profesionalnih i amaterskih sportista ili sportistkinja, osim ako sportski rizici nisu posebno ugovoreni

UGOVOR O PUTNIČKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Za osiguranje su podobne osobe sa stalnim mjestom boravišta u BiH. Ugovor o PZO mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo putem predložene forme predviđene za tu svrhu. Ugovori o PZO zaključeni poslije početka putovanja smatraće se nevažećim. Ugovor PZO stupa na snagu kada je izdata polisa osiguranja. Polisa će biti izdata samo nakon plaćanja pune premije.

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Kaže se da zdravlje ulazi na usta. Kaže se i da zdravlje nema cijenu. A, kaže se i da je bolje spriječiti nego liječiti. Mi bismo samo dodali da je jednako dobro i osigurati se te tako učiniti da posljedice bolesti manje bole.
Osigurati svoje tijelo od posljedica teških bolesti je znak da vodimo računa ne samo o sebi, nego i o svojoj porodici.

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OD TEŽIH BOLESTI I POSLJEDICA BOLESTI

Ovim osiguranjem pokrivene su bolesti koje nastanu u toku trajanja osiguranja. Za vrijeme godine trajanja osiguranja, iznos naknade se može isplatiti samo za jednu bolest, odnosno posljedicu bolesti.

Obaveze osiguravača:

Osiguravač je u obavezi da isplati 100% ugovorene osigurane sume, prema polisi koja je važila u momentu nesporno utvrđene bolesti (dijagnoza specijaliste), za sljedeće bolesti:

 • Svi zloćudni tumori, izuzev zloćudnog tumora kože te malignih bolesti krvi
 • Moždani udar (trajno oštećenje mozga kao posljedica odumiranja dijela moždanog tkiva)
 • Infarkt miokarda (oštećenje dijela srčanog mišića nastalo uslijed začepljenja krvnog suda i prestanka napajanja dijela srčanog mišića krvlju)

Osiguravač je u obavezi da isplati 50% ugovorene osigurane sume, prema polisi koja je važila u momentu nesporno utvrđene bolesti u toku trajanja osiguranja, za sljedeće teže posljedice bolesti:

 • Teže posljedice sepse
 • Teže posljedice perforacije u gastrointestinalnom traktu
 • Teža oboljenja žlijezda sa unutrašnjim lučenjem
 • Embolija pluća
 • Vanmaterična trudnoća
 • Svi zloćudni tipovi raka kože
 • Nedovoljna funkcija bubrega sa posljedicom trajne hemodijalize ili transplantacije bubrega

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA SLUČAJ HIRURŠKE INTERVENCIJE (OPERACIJE)

Ovim osiguranjem pokrivene su teške intervencije (operacije) za koje je utvrđena potreba i koje su izvedene u toku trajanja osiguranja, a o čemu je osiguravaču dostavljena adekvatna medicinska dokumentacija iz koje se nesporno može utvrditi da je ista izvršena.

Obaveze osiguravača:

Za vrijeme godine trajanja osiguranja, iznos naknade se može isplatiti samo za jednu hiruršku intervenciju, odnosno operaciju. Srazmjerno težini operacije definisani su procenti (bodovi) isplate naknade u odnosu na ugovorenu osiguranu sumu iz polise.

Svaki čovjek traži oslonac.
Jak kao stijena i postojan kao planina.

Atos, sigurnost za sva vremena.

MREŽA FILIJALA I POSLOVNICA

Da bismo naše usluge pružali što kvalitetnije i brže, otvorili smo filijale u Bijeljini, Banjoj Luci, Brčkom, Doboju, Prijedoru, Trebinju, Zvorniku, Sarajevu i na Palama.

DIREKCIJA BIJELJINA

055 232 100
Filipa Višnjića 211
info@atososiguranje.com

FILIJALA BANJA LUKA
051 215 770
051 215 788
Srpska 99
FILIJALA BRČKO
049 213 560
049 213 560
Uzunovića 2A
FILIJALA DOBOJ
053 202 340
053 202 341
Kneza Miloša 36G
FILIJALA PALE
057 226 257
057 226 257
Milana Simovića 8
FILIJALA SARAJEVO
033 713 985
033 713 986
Put života 12
FILIJALA PRIJEDOR
052 240 811
052 240 811
Zanatska bb
FILIJALA TREBINJE
059 220 103
059 260 376
Cara Lazara 6
FILIJALA ZVORNIK
056 211 737
056 211 737
Svetog Save bb