Svaka imovina ima svoju cijenu, ali istinska vrijednost imovine nije u brojkama. Ona je u osjećaju sigurnosti, u ljubavi koja čini naše okruženje i stvara životno blagostanje. Takvu vrijednost vrijedi čuvati i osigurati.

OSIGURANJE INFORMATIČKE OPREME

Dinamičan razvoj tehnologije neupitno oblikuje svijet i vijek u kojem živimo. Informatička oprema postaje dio naše svakodnevnice te ključan element uspješnog poslovanja.
Uništenje, oštećenje i nestanak alata 21. vijeka su pitanja spleta okolnosti. Jedini izvjestan odgovor je osiguranje.

Osiguranjem su obuhvaćeni:
 • Elektronski računari i slični uređaji sa opremom
 • Procesni elektronski računari
 • Pomoćne mašine
 • Klima, energetski pomoćni uređaji i instalacije

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti:
 • Materijalna vrijednost nosača spoljnih podataka
 • Vrijednost podataka na nosačima podataka
 • Troškovi za najam drugog računara

Osnovni osigurani rizici:
 • Požar i udar groma
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad (tuča)
 • Pad letjelice
 • Manifestacije i demonstracije
 • Poplava i bujica
 • Klizanje tla i odronjavanje zemljišta
 • Snježna lavina
 • Lom mašina
 • Provalna krađa i razbojništvo

Dopunski rizici:
 • Gubitak podataka na nosaču podataka uslijed ostvarenja neke od osnovnih opasnosti
 • Lomljenje (uništenje) ili gubitak nosača podataka za vrijeme prenosa iz jednog centra u drugi
 • Brisanje podataka zbog djelovanja magnetnog polja ili sličnih uticaja u koje nosač podataka može dospjeti

OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I PRIRODNIH SILA

Kada vatra, sposobna da se razvija sopstvenom snagom, zaplamti izvan ognjišta, šteta je neizbježna.
Posljedice neukrotive vatre su dobro znane, ali da li ste znali da postoji osiguravajući lijek za štetu koju pepeo prirodne sile ostavlja?

Osiguranjem su obuhvaćeni:
 • Svi dijelovi građevinskog objekta
 • Sve ugrađene instalacije
 • Sva ugrađena oprema

Osnovni osigurani rizici:
 • Požar i udar groma
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad (tuča)
 • Pad letjelice
 • Manifestacije i demonstracije
 • Udar sopstvenog motornog vozila u osigurani građevinski objekat

Dopunski rizici:
 • Poplava, bujica i visoka voda
 • Klizanje tla i odronjavanje zemljišta
 • Slijeganje tla
 • Snježna lavina
 • Zemljotres
 • Lekaža (iscurenje)
 • Izlivanje vode iz instalacija
 • Samozapaljenje zaliha
 • Izlivanje užarene tečne rastopljene mase
 • Udar nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat

Ne smatra se da je nastupio požar i osiguravač nije u obavezi da plati naknadu ako je osgurana stvar uništena ili oštećena:
 • Uslijed izlaganja vatri ili toploti radi obrade ili u druge svrhe (u industrijskoj preradi prilikom peglanja, sušenja, prženja, pečenja i slično)
 • Uslijed pada ili bacanja u ognjište (peć, štednjak)
 • Oprljenjem ili pregorijevanjem od cigarete, sprave za osvjetljavanje, žeravice
 • Uslijed vrenja ili zagrijevanja, kuvanja i dimljenja

OSIGURANJE USJEVA I PLODOVA

Vinogradi i voćnjaci, livade i oranice su sadnice za svijetlu budućnost.
Ne možemo prognozirati rodnost godine, ali možemo se pobrinuti da godine što dolaze ne budu pogubne po vaše usjeve i plodove, osnov prosperiteta svake zajednice.

Osiguranjem su obuhvaćeni:
 • • Usjevi
 • • Plodovi
 • • Ljekovito bilje
 • • Ukrasno bilje
 • • Voćnjaci i vinogradi
 • • Mladi voćnjaci i vinogradi prije stupanja u rod
 • • Voćni, lozni i šumski sadni materijal
 • • Mlade šumske kulture do navršene šeste godine
 • • Vrba za pletarstvo i trska

Ako se posebno ugovori, mogu se osigurati:
 • Postrani usjevi
 • Podusjevi
 • Međuusjevi

Osnovni osigurani rizici:
 • Požar i udar groma
 • Grad (tuča)

Dopunski rizici:
 • Proljećni mraz
 • Oluja
 • Poplava
 • Posolica (kod voća i grožđa)

OSIGURANJE STVARI U DOMAĆINSTVU

Domaćinstvo je mnogo više od stakla na prozorima i vratima stana. Domaćinstvo je veza života i oaza blagostanja.
Domaćinstvo, ali i sve što ga čini, predstavlja vrijednost svake porodice. Vrijednost koju vrijedi čuvati i osigurati. Za sebe i svoje najmilije.

Osiguranjem su obuhvaćeni:
 • Stvari domaćinstva
 • Odgovornost u svojstvu privatnog lica za štete učinjene trećim licima

Ako se posebno ugovori, mogu se osigurati:
 • Boje na zidu i građevinskoj stolariji, razne obloge na podu i tapete, lamperije, pločice, podovi (parket, tepisoni, pločice i slično)
 • Stakla na prozorima i vratima stana

Osnovni osigurani rizici:
 • Požar i udar groma
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad (tuča)
 • Pad letjelice
 • Manifestacije i demonstracije
 • Poplava i bujica
 • Klizanje tla i odronjavanje zemljišta
 • Snježna lavina
 • Izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi

Dopunski rizici:
 • Provalna krađa i razbojništvo
 • Obična krađa
 • Lom stakla

Kada se ostvari osigurani slučaj, osiguranje pokriva:
 • Štete od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari nastale prilikom spašavanja (iznošenja, ukazivanja pomoći) zbog nastalog osiguranog slučaja
 • Štete zbog nestanka osiguranih stvari uslijed nastanka osiguranog slučaja
 • Troškovi nastali pri raščišćavanju i rušenju u vezi sa nastalom osiguranom opasnošću na osiguranoj stvari
 • Troškovi, gubici i druge štete prouzrokovane razumnim pokušajem da se otkloni neposredna opasnost od nastupanja osigurane opasnosti, kao i pokušajem da se ograniče njene štetne posljedice

OSIGURANJE OBJEKATA U IZGRADNJI

Od gradnje do izgradnje je dalek put. Trud, rad i vrijeme su potrebni da bi se gradinarski snovi ostvarili. Na tom dalekom putu ne morate biti sami.
Zajedno možemo prebroditi kako građevinske, tako i prirodne nezgode te osigurati da se vaš trud isplati.

Osiguranjem su obuhvaćeni:
 • Građevinski objekti u izgradnji (novogradnja i rekonstrukcije)
 • Građevinski, zanatski, instalacioni materijal i sva oprema koja je namijenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekat
 • Građevinska oprema i pomoćni objekti koji su obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekta u izgradnji (pomoćne zgrade, barake, radionice, restorani, skele i slično)

Osnovni osigurani rizici:

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene osigurane stvari, osim za štetu prouzrovkovanu:

 • Požar i udar groma
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad (tuča)
 • Mraz
 • Snijeg i led
 • Manifestacije i demonstracije
 • Izlivanje vode
 • Kiša
 • Slijeganje tla
 • Građevinske nezgode
 • Nespretnost, nehat ili zla namjera radnika ili trećeg lica
 • Provalna krađa

Dopunski rizici:
 • • Poplava, bujica visoke vode i podzemne vode
 • • Klizanje tla
 • • Odgovornost iz djelatnosti izvođača građevinskih radova
 • • Ugovorne odgovornosti izvođača građevinskih radova u ugovorenom roku

OSIGURANJE OBJEKATA U MONTAŽI

Prvu i posljednju sekundu izvođenja montažnih radova dijeli trnovita vremenska putanja, ispresijecana usponima i padovima. Ali, samo vas jedan tren dijeli od osjećaja sigurnosti i mogućnosti zaštite uloženog kapitala.
Zato što znamo kako montiranje uopšte nije lako, tu smo da ovaj jedan tren učinimo bezbolnim.

Osiguranjem su obuhvaćeni:
 • Metalne konstrukcije sa ili bez mašinske i elektronske opreme
 • Mašine i mašinska elektronska oprema, instalacije i aparati, postolja i temelji (ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti objekata u montaži)
 • Montažna oprema i pomoćni objekti koji su u cjelini obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekata u montaži i služe za montažu, kao što su skele, pomoćne zgrade, barake, drvene ili zidane za skladište, radionice i menze (osim stvari koje čine materijalnu imovinu izvođača radova, odnosno osiguranika)
 • Građevinski dio, koji se gradi isključivo za potrebe objekata u montaži, a njegova je vrijednost u cjelosti obuhvaćena u predračunskoj sumi objekata u montaži

Ako se posebno ugovori, mogu biti osigurani:
 • Postojeći objekti na kojima se obavljaju montaže, popravke, remonti i sanacije
 • Pomoćni materijal i alat u upotrebi za izvođenje montaže
 • Montažna oprema i pomoćni objekti koji služe za montažu i koji uopšte nisu ili nisu u cjelosti obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekta u montaži (ako te stvari čine materijalnu imovinu izvođača radova)
 • Stacionarna (usidrena) plovna vozila, čamci, splavovi, pontoni na vodi, stvari na njima za vrijeme montaže na vodi ili obali
 • Materijalne stvari radnika
 • Poslovno tehnička dokumentacija uključujući knjigu montaže (osiguranje na “taksiranu vrijednost”)
 • Postolja i temelji ukoliko nisu sadržani u vrijednosti objekata u montaži

Osnovni osigurani rizici:
 • Požar i udar groma
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad (tuča)
 • Manifestacije i demonstracije
 • Mraz
 • Izlivanje vode
 • Kiša
 • Odronjavanje i zarušavanje tla
 • Slijeganje tla
 • Nezgode pri montaži
 • Nespretnost, nehat i zla namjera radnika ili nekog trećeg lica
 • Provalna krađa

Dopunski rizici:
 • Poplava, bujica visoke vode i podzemne vode
 • Klizanje tla
 • Odgovornost izvođača montažnih radova za štete uzrokovane trećim licima
 • Ugovorna odgovornost izvođača montažnih radova u garantnom roku

OSIGURANJE STAKLA OD LOMA

Vjeruje se da lom stakla zlu sreću ostavlja. Sujevjerje samo brige stvara, a naše osiguranje ih učinkovito otklanja.
Prihvatite li našu prijateljsku ruku, možete biti sigurni da vam lom stakla neće donijeti niti jednu, a kamoli sedam godina nesreće.

Predmet osiguranja mogu biti:
 • Sve vrste stakla
 • Svjetleći natpisi i reklame
 • Slike, natpisi i ukrasi na osiguranim staklima
 • Mermerne ploče i ploče od vještačkog kamena na stolovima, putevima, regalima i slično
 • Porculanski umivaonici
 • Ulična ogledala (za regulisanje saobraćaja)
 • Kulturno-istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala
 • Neonske i ostale svjetleće cijevi sa i bez pripadajućih uređaja

Osiguranjem su obuhvaćeni:
 • Uništenje osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene
 • Oštećenje osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene

Osiguranjem nisu obuhvaćeni:
 • Štete nastale prilikom premještanja ili namještanja osiguranih stvari
 • Štete nastale ogrebotinom, izjedanjem i sličnim oštećenjima na površini osiguranih stvari
 • Štete nastale klizanjem i slijeganjem tla
 • Štete nastale prilikom otvaranja i zatvaranja nadgrobnih spomenika

Vrijednost osigurane stvari

Vrijednost osigurane stvari je nabavna cijena osigurane stvari, odnosno cijena izrade nove slike na staklu, natpisa, ukrasa, slova od stakla ili ugovorena.

OSIGURANJE ŽIVOTINJA

Vijekovima unazad, naše podneblje živi od uzgoja domaćih životinja i obrađivanja poljoprivrednih dobara.
Uz brigu o usjevima i plodovima, čuvamo i vrijednost bića koja vaše i naše trpeze čine bogatim, a domaćinske poslove unosnim.

Osiguranjem su obuhvaćene zdrave domaće i druge životinje.
Osnovni osigurani rizici:
 • Uginuće osigurane životinje od bolesti ili nesrećnog slučaja
 • Prinudno klanje iz nužde (klanje osigurane životinje kada, zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, prijeti opasnost da će životinja uginuti)
 • Prinudno klanje iz ekonomskih razloga (klanje osigurane životinje kada, zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, životinja postaje neupotrebljiva za bilo koju svrhu, a nema izgleda da se to stanje liječenjem izliječi)

Dopunski rizici:
 • Troškovi rizika liječenja
 • Drugi osigurani rizici po posebnim uslovima za osiguranje životinja

Nesrećnim slučajem smatraju se:
 • Požar i udar groma
 • Eksplozija
 • Poplava
 • Oluja
 • Provala oblaka
 • Grad (tuča)
 • Snježna lavina
 • Klizanje tla i odronjavanje zemljišta
 • Pad vazdušnih letjelica svih vrsta
 • Gaženje raznih vozila
 • Udar nekog predmeta
 • Međusobna tuča životinja
 • Ranjavanje oružjem
 • Pad, okliznuće i slični događaji
 • Davljenje u vodi ili blatu
 • Mehaničko davljenje uslijed spoljnjih uzroka
 • Povreda od raznih divljih zvijeri ili zmija
 • Djelovanje električne struje (energije)
 • Posljedice vrućine ili smrzavanja
 • Trovanje hemijskim otrovima koji djeluju spolja ili su unešeni u organizam

KOMBINOVANO OSIGURANJE STANOVA I STVARI U NJIMA

Prave kombinacije je uvijek lako prepoznati.
Zato što znamo da se stambeni prostor godinama stvara te ispunjava sitnicama od značaja, ujedinili smo osiguranje stana sa svim stvarima koje mu daju dušu u jedinstvenu polisu.

Osiguranjem su obuhvaćeni:
 • Nastanjeni stanovi u kućama i stambenim zgradama
 • Stvari u stanu (stvari koje se po svojoj namjeni mogu nalaziti u stanu)
 • Sva stakla na vratima i prozorima u sastavu osiguranog stana (bez naknadno zastakljenih terasa)
 • Odgovornost u svojstvu privatnog lica za štete učinjene trećim licima

Osiguranjem nisu obuhvaćeni:
 • Podrumi, šupe, tavani, vešernice, kotlarnice kao i pokretne stvari smještene u njima, svim zgradama ili kućama u kojima postoji više osiguranika
 • Štete od loma mašine
 • Stanovi i stvari u njima čija je namjena promijenjena u poslovni prostor
 • Novac i dragocjenosti
 • Sve vrste oružja za koje je potrebna dozvola nadležnog organa
 • Spisi i dokumenta
 • Životinje
 • Motorna vozila, bicikli s pomoćnim motorom, prikolice, plovni i vazduhoplovni objekti i samohodne mašine
 • Automobilski dijelovi i gume
 • Mašine, sprave, alati te zalihe materijala i robe koje služe za obavljanje zanatske ili neke druge djelatnosti turizma u kućnoj radinosti i hobi djelatnosti kojima se ne privređuje
 • TV antene i druge antene izvan zatvorenih prostorija stana
 • Zajednički dijelovi stambenih zgrada (krovovi, fasade, hodnici, liftovi, strujomjeri i slično)
 • Stvari u nenastanjenim stanovima, vikend kućama, vinogradskim kućama sa podrumima, kamp prikolicama i šahtovima

Osnovni osigurani rizici:
 • Požar i udar groma
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad (tuča)
 • Pad letjelice
 • Manifestacije i demonstracije
 • Izliv vode iz instalacija
 • Provalna krađa i razbojništvo
 • Odgovornost
 • Lom stakla

OSIGURANJE OD OPŠTE GRAĐANSKE ODGOVORNOSTI

Kako i sam naziv sugeriše, opšta građanska odgovornost je od opšteg značaja. Za vas, nas, ali i sve naše sugrađane.
Savjestan građanin bira osiguranje od opšte građanske odgovornosti zato što zna da tom odlukom pokazuje svijest o svojoj ulozi u društvenoj zajednici.

Osiguranjem su obuhvaćeni:
 • Zakonska odgovornost osiguranika za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica
 • Odgovornost za štetu koja je nastala iz djelatnosti osiguranika ili iz posjedovanja stvari
 • Odgovornost za štetu koja je nastala iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti koji su navedeni u polisi osiguranja
 • Odgovornost za štetu iz povećanja opasnosti ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo u toku trajanja osiguranja
 • Odgovornost za štetu iz novog izvora opasnosti koji se kod osiguranika pojavi poslije zaključivanja ugovora o osiguranju

Ako se posebno ugovori, mogu biti osigurani:
 • • Odgovornost za štetu zbog krađe ili nestanka stvari
 • • Odgovornost za čisto imovinsku štetu

OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA I DRUGIH OPASNOSTI

Nije sporno da upotrebom savremenih aparata i uređaja olakšavamo poslovne obaveze te optimizujemo radne procese.
Sporna je jedino osjetljivost opreme u koju ulažemo finansijske i fizičke napore. Spriječiti kvar nije uvijek moguće, ali izliječiti štetu, na sreću, jeste.

 • Električni uređaji i njihovo punjenje (ukoliko je vrijednost punjenja sadržana u vrijednosti osigurane stvari)
 • Mašinski uređaji
 • Aparati
 • Instalacije

Ako se posebno ugovori, mogu biti osigurani:
 • Dalekovodi
 • Kablovski vodovodi viskokog napona
 • Cjevovodi, naftovodi, gasovodi i toplovodi
 • Instalacije centralnog grijanja
 • Antenski stubovi
 • Metalni silosi i slične metalne konstrukcije
 • Bageri u rudnicima (površinski kop)
 • Postolja, ležišta i temelji (ako njihova vrijednost nije sadržana u vrijednosti osigurane stvari)
 • Ulje osiguranih turbina i punjenja električnih uređaja
 • Bušeće teške šipke i radne šipke, armirane savitljive cijevi za ispitivanje pod visokim pritiskom te prelazi i stabilizatori na bušotinama
 • Trake, lanci i užad transportnih uređaja
 • Valjaonički valjci
 • Krupan alat
 • Elektronski računari

Ugovorom o osiguranju mogu biti obuhvaćene sve mašine ili samo pojedine mašine.


Ako se posebno ugovori, mogu biti osigurani:

Osiguranjem se pruža odgovarajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari uslijed nezgode u pogonu pod kojom se podrazumijevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao i nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili trećeg lica.

OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA

Razbojnike i provalnike ne voli niko. Ali, svi volimo osjećaj bezbjednosti.
Ponekad ni najsavremeniji sistemi obezbjeđenja ne mogu da zatvore vrata pred opasnosti provalne krađe i razbojništva. Zato su naša vrata reparacije štete uvijek širom otvorena.

Osiguranjem su obuhvaćeni:
 • Štete nastale odnošenjem uništenjem ili oštećenjem osigurane stvari
 • Štete nastale oštećenjem građevinskih dijelova, instalacija i opreme u kojima se nalaze osigurane stvari prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe odnosno razbojništva

Osiguranjem nisu obuhvaćeni:
 • Štete nastale uslijed prevare i pronevjere
 • Štete nastale uslijed obične krađe
 • Štete nastale uslijed posrednih gubitaka prouzrokovanih nastankom osiguranog slučaja (gubitak zarade, dangube i slično)
 • Štete nastale uslijed manjka utvrđenog popisom, čak i kada se manjak ustanovi prilikom popisa izvršenog poslije osiguranog slučaja

Osnovni osigurani rizici:
 • Izvršenje ili pokušaj provalne krađe
 • Izvršenje ili pokušaj razbojništva
 • Vandalizam u toku izvršenja

Ako se posebno ugovori, mogu biti osigurani:
 • Stvari radnika koji obavljaju posao na mjestu osiguranja
 • Stvari trećih lica primljene radi popravke, prerade, obrade, prodaje, najma, čuvanja, zaloga i slično
 • Novac i druga sredstva plaćanja i dragocjenosti za vrijeme manipulacije sa njima na uplatnim i prodajnim mjestima

OSIGURANJE ROBE U PREVOZU

Dok roba putuje, neosigurani vlasnici i špediteri strijepe za dobrostanje predmeta trgovine.
Za strijepnju nema mjesta u našoj polisi. Ostavljamo prostor samo za sigurnost prevoženja robe od značaja.

Osiguranik može biti samo lice koje ima interes da osigrani predmet, roba i interesi vezani za robu, ne propadnu. Predmet osiguranja je roba u prevozu. Roba je svaka stvar koja može biti predmet prevoza, čija se vrijednost može izraziti u novcu, uključujući vozila i mašine koje se prevoze sopstvenim točkovima (per axle).
Osiguranjem su obuhvaćeni:
 • Osnovni transportni rizici (po klauzuli “Osnovni rizici”)
 • Svi transportni rizici (po klauzuli “Svi transportni rizici”)

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PREVOZNIKA ZA ROBU U TRANSPORTU

Prevoz tuđeg dobra je velika odgovornost, a život na drumu trasa potencijalnih rizika.
Profesionalni prevoznici se osiguravaju od odgovornosti za robu u transportu zato što vrlo dobro znaju da samo tako mogu da zaštite sebe, ali i druge uključene u proces robne razmjene.

Predmet osiguranja je odgovornost vozača za štete na robi primljenoj na prevoz u drumskom transportu po urednim prevoznim ispravama, uz naplatu vozarine, koje su posljedica uništenja, oštećenja i nestanka robe.

Osnovni osigurani rizici:
 • Troškovi štete za koju je osiguranik odgovoran
 • Troškovi sudskih sporova i preduzetih pravnih mjera u vezi sa štetom, a u cilju odbrane od neosnovanih ili pretjeranih zahtjeva trećih lica (pod uslovom da se osiguravač prethodno usaglasio sa prijedlogom osiguranika za vođenje sporova odnosno pružanje odbrane)
 • Troškovi eventualnog istovara, pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo, ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpjelo saobraćajni udes, a u cilju sprečavanja daljeg oštećenja robe ili smanjenja već nastalih oštećenja na prevoženoj robi
 • Troškovi uklanjanja i prevoza ostataka uništene robe, u cilju raskrčavanja i čišćenja puta po naredbi nadležnih organa
 • Troškovi utvrđivanja uzroka, obima i visine štete

Osiguranjem nisu obuhvaćeni:
 • Štete nastale kao posljedica oštećenja, manjka ili gubitka tereta koji potiču iz uzroka koji se nisu mogli spriječiti niti otkloniti pažnjom urednog vozača (viša sila, ratni i politički rizici, prirodno svojstvo, mane robe i slično)
 • Štete nastale kao posljedica osiguranikove namjere ili velike nemarnosti (utovar tereta neispravnim ili nepodobnim sredstvima, utovar tereta u neispravno ili neodgovarajuće vozilo i slično)
 • Štete nastale kao posljedica utovara od strane pošiljaoca ili istovara od strane primaoca, pomanjkanja ili slabog stanja ambalaže nastale kod prevoza živih životinja

Svaki čovjek traži oslonac.
Jak kao stijena i postojan kao planina.

Atos, sigurnost za sva vremena.

MREŽA FILIJALA I POSLOVNICA

Da bismo naše usluge pružali što kvalitetnije i brže, otvorili smo filijale u Bijeljini, Banjoj Luci, Brčkom, Doboju, Prijedoru, Trebinju, Zvorniku, Sarajevu i na Palama.

DIREKCIJA BIJELJINA

055 232 100
Filipa Višnjića 211
info@atososiguranje.com

FILIJALA BANJA LUKA
051 215 770
051 215 788
Srpska 99
FILIJALA BRČKO
049 213 560
049 213 560
Uzunovića 2A
FILIJALA DOBOJ
053 202 340
053 202 341
Kneza Miloša 36G
FILIJALA PALE
057 226 257
057 226 257
Milana Simovića 8
FILIJALA SARAJEVO
033 713 985
033 713 986
Put života 12
FILIJALA PRIJEDOR
052 240 811
052 240 811
Zanatska bb
FILIJALA TREBINJE
059 220 103
059 260 376
Cara Lazara 6
FILIJALA ZVORNIK
056 211 737
056 211 737
Svetog Save bb