SIGURNOST ZA SVA VREMENA

Atos je garant mirnog sna za vašu porodicu.
Naša djeca idu sa vašom djecom u istu školu, hodamo istim ulicama i naše sudbine su povezane. Važno nam je da to znate.

OBAVJEŠTENJA

PDF DOKUMENT

PREGLED ZASTUPNIKA | POSREDNIKA

Pregled zastupnika | posrednika – Atos osiguranje a.d. Bijeljina

 

PREUZMI

PDF DOKUMENTI

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Poziv za redovnu sjednicu skupštine akcionara Atos osiguranje a.d. Bijeljina

 

PREUZMI

PDF DOKUMENT

PRAVO PODNOŠENJA PRITUŽBE

Informacija o pravu podnošenja pritužbe osiguranika, ugovarača osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju

 

PREUZMI

PDF DOKUMENT

VANREDNA SKUPŠTINA

Poziv za vanrednu sjednicu skupštine akcionara Atos osiguranje a.d. Bijeljina

 

PREUZMI

MREŽA FILIJALA I POSLOVNICA

Da bismo naše usluge pružali što kvalitetnije i brže, otvorili smo filijale u Bijeljini, Banjoj Luci, Brčkom, Doboju, Prijedoru, Trebinju, Zvorniku, Sarajevu i na Palama.

DIREKCIJA BIJELJINA

055 232 100
Filipa Višnjića 211
info@atososiguranje.com

FILIJALA BANJA LUKA
051 215 770
051 215 788
Isaije Mitrović 3
FILIJALA BIJELJINA
055 490 207
055 490 207
Patrijaha Pavla bb
FILIJALA BRČKO
049 213 560
049 213 560
Uzunovića 2A
FILIJALA DOBOJ
053 202 340
053 202 341
Jug Bogdana bb
FILIJALA PALE
057 226 257
057 226 257
Milana Simovića 8
FILIJALA SARAJEVO
033 713 985
033 713 986
Put života 12
FILIJALA PRIJEDOR
052 240 811
052 240 811
Zanatska bb
FILIJALA TREBINJE
059 220 103
059 260 376
Cara Lazara 6
FILIJALA ZVORNIK
056 211 737
056 211 737
Svetog Save bb