PORUKA INTEGRITETA

RUKOVODSTVA KORPORATIVNE PORODICE

U skladu sa opredjeljenjem Mind d.o.o, Mrkonjić putevi d.o.o, Merkur d.o.o, Tržnica Banja Luka d.o.o, Čistoća Banja Luka A.D, KPL Ljubljana d.o.o, Očna optika d.o.o, Euro Paneli d.o.o, Atom Mind d.o.o, Atos osiguranje A.D, PZG d.o.o, Tač Ljubljana d.o.o. i Tam d.o.o. da svoje poslovanje uvijek i bez zadrške obavljaju u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima kao i najvišim standardima poslovnog integriteta, donijeli smo odluku o usvajanju Okvira programa korporativnog integriteta, koji je ključna komponenta naše posvećenosti pridržavanju najviših standarda poslovne odgovornosti i njegovanja kulture usklađenosti koji stavlja fokus na poslovanje s integritetom.

U narednim mjesecima usvojićemo Kodeks poslovnog Integriteta i dodatne procedure i politike kako bi se uskladili sa najboljim svjetskim praksama poslovanja sa integritetom uključujući i smjernice Svjetske Banke.
Provođenje programa i poštivanje svih procedura je obavezujuće za sve zaposlenike bez obzira na individualne karakteristike njihovih ugovora o radu, kao i na sva ovlašćena lica (poput direktora), agente, zastupnike i sva druga lica koja nastupaju u ime i za račun naše korporativne porodice

Svi se moraju ponašati u skladu sa ovim standardima kojim se rizik od pojave zabranjenih praksi svodi na minimum. Pored obaveze da se upoznaju sa pravilima i ponašaju u skladu sa pravilima svi su dužni da prijave pojave koja predstavljaju zabranjena ponašanja.

Pored obaveze, veoma nam je bitno da zaposleni osjećaju slobodu da ukažu na nepravilnost i da shvate da je to poželjno i pohvalno ponašanje, zbog čega ćemo usvojiti politiku zaštite prijavitelja kojom garantujemo da niko ko u dobroj vjeri izvrši prijavu neće biti kažnjen niti biti izložen bilo kakvoj vrsti odmazde ili štetne radnje.

 

Korporativna porodica je opredijeljena da svoje ukupno poslovanje prožme standardima integriteta i na tim osnovama zasniva svoju održivost i prosperitet.

Svaki čovjek traži oslonac.
Jak kao stijena i postojan kao planina.

Atos, sigurnost za sva vremena.

MREŽA FILIJALA I POSLOVNICA

Da bismo naše usluge pružali što kvalitetnije i brže, otvorili smo filijale u Bijeljini, Banjoj Luci, Brčkom, Doboju, Prijedoru, Trebinju, Zvorniku, Sarajevu i na Palama.

DIREKCIJA BIJELJINA

055 232 100
Filipa Višnjića 211
info@atososiguranje.com

FILIJALA BANJA LUKA
051 215 770
051 215 788
Srpska 99
FILIJALA BRČKO
049 213 560
049 213 560
Uzunovića 2A
FILIJALA DOBOJ
053 202 340
053 202 341
Kneza Miloša 36G
FILIJALA PALE
057 226 257
057 226 257
Milana Simovića 8
FILIJALA SARAJEVO
033 713 985
033 713 986
Put života 12
FILIJALA PRIJEDOR
052 240 811
052 240 811
Zanatska bb
FILIJALA TREBINJE
059 220 103
059 260 376
Cara Lazara 6
FILIJALA ZVORNIK
056 211 737
056 211 737
Svetog Save bb