SIGURNOST ZA SVA VREMENA

Atos je garant mirnog sna za vašu porodicu.
Naša djeca idu sa vašom djecom u istu školu, hodamo istim ulicama i naše sudbine su povezane. Važno nam je da to znate.

OBAVJEŠTENJA

PDF DOKUMENT

PRAVO PODNOŠENJA PRITUŽBE

Informacija o pravu podnošenja pritužbe osiguranika, ugovarača osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju

 

PREUZMI

PDF DOKUMENT

VANREDNA SKUPŠTINA

Poziv za vanrednu sjednicu skupštine akcionara Atos osiguranje a.d. Bijeljina

 

PREUZMI

PDF DOKUMENT

IZVEŠTAJ O PREUZIMANJU

Izvještaj o preuzimanju akcionarskog društva Atos osiguranje a.d. Bijeljina

 

PREUZMI

MREŽA FILIJALA I POSLOVNICA

Da bismo naše usluge pružali što kvalitetnije i brže, otvorili smo filijale u Bijeljini, Banjoj Luci, Brčkom, Doboju, Prijedoru, Trebinju, Zvorniku, Sarajevu i na Palama.

DIREKCIJA BIJELJINA

055 232 100
Filipa Višnjića 211
info@atososiguranje.com

FILIJALA BANJA LUKA
051 215 770
051 215 788
Srpska 99
FILIJALA BRČKO
049 213 560
049 223 560
Uzunovića 2A
FILIJALA DOBOJ
053 202 340
053 202 341
Kneza Miloša 36G
FILIJALA PALE
057 226 257
057 226 257
Milana Simovića 8
FILIJALA SARAJEVO
033 713 985
033 713 986
Put života 12
FILIJALA PRIJEDOR
052 240 810
052 240 812
Zanatska bb
FILIJALA TREBINJE
059 220 103
059 220 103
Cara Lazara 6
FILIJALA ZVORNIK
056 211 737
056 210 063
Svetog Save bb